رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

شنبه 8 آبان ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.07.03
IP Address: 54.204.165.3
 
دانشگاه آزاد اسلامي
پرتال دانشگاه
پرتال جدید اساتید
سامانه خدمات آموزشی دانشجویان
سامانه فيش حقوقي کارکنان و اساتيد حق التدريس
همراه با دانشجویان
سرور کمکی جدید فقط برای انتخاب واحد ترم جدید
* دانشجوی گرامی
* به استحضار می رساند در راستای افزایش سرعت انجام انتخاب واحد یک سرور کمکی ایجاد گردیده است.
ورود به سرور کمکی انتخاب واحد
* این سرور امکان پرداخت شهریه ندارد و برای پرداخت شهریه از سرور اصلی استفاده نمایید
قابل توجه دانشجویان گرامی
* در زمان تعیین شده نسبت به انتخاب واحد و پرداخت شهریه ترم تابستان اقدام فرمایید
* نسبت به کنترل و انتخاب دروس پیش نیاز دقت فرمایید
* در صورت عدم اطلاع از دروس پیشناز به مدیران گروه محترم رشته ی خود مراجعه نمایید
* حتما بصورت دوره ای رمز ورود به سامانه خدمات آموزشی را تغییر دهید

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.